Novosti i informacije

18.02.2021

Lista kandidata za dodjelu stipendija

Temeljem odredbe članka 8. i 15. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 88/20) i Zapisnika Povjerenstva za dodjelu stipendija o ispunjavanju propisanih uvjeta  i utvrđivanja liste za dodjelu stipendija (Klasa: 604-02/21-01/1, Urbroj: 2186/016-03-21-55), Povjerenstvo za dodjelu stipendija, objavljuje

LISTU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

 

Uspjeh i postignuća tijekom studiranja (pravo na dodjelu stipendije ostvaruju kandidati od rednog broja 1 do rednog broja 4, zaključno sa rednim brojem 4):

 

 

Socijalno ekonomski kriterij (pravo na dodjelu stipendije ostvaruju kandidati od rednog broja 1 do rednog broja 29, zaključno sa rednim brojem 29):

Napomena:

Tijekom pregleda i bodovanja zaprimljenih prijava Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je da prijavitelji Irena Posenjak, Nino Kostanjevec i Ivana Milešić ne ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja o čemu će biti posebno obaviješteni. 

Lista kandidata po svim kriterijima će se objaviti na Oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave.

U skladu s odredbom članka 15. stavak 3. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 88/20) svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik Grada Lepoglave.

Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna te protiv iste nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.      

              

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

 

 

 

 LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA (.pdf)