Novosti i informacije

22.09.2022

Najava: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

S  A  Z  I  V  A

10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 28.09.2022. godine  / srijeda /  s početkom u 18,00 sati

u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava

Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 

d n e v n i   r e d:

 

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave za 2021. godinu
 4. Program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2023. godinu
 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2022. godine
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave
 7. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2022. godinu
 8. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Grada Lepoglave za razdoblje 2022. – 2028. godine
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava
 10. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Lepoglave za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 11. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje srpanj – kolovoz 2022. godine – na znanje.
 12. Ostalo.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Hrvoje Kovač