Novosti i informacije

15.04.2014

Najava 10. sjednice Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Robert Maček, sazvao je za četvrtak, 17. travnja, s početkom u 18 sati, 10. sjednicu Gradskog vijeća grada Lepoglave.
Na Dnevnom redu Sjednice bit će osam točaka:
1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća grada Lepoglave
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Lepoglave
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu politiku grada Lepoglave
5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za statut i poslovnik
6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – ožujak 2014. godine
8. Ostalo