Novosti i informacije

09.07.2017

Nastavljene pripreme za projekt "Međugeneracijski centar"

Osim infrastrukturnih projekata, Grad Lepoglava ispunjavajući svoju viziju iz Gradske razvojne strategije planira i niz društvenih projekata koji su usmjereni primarno na same građane. Jedan od njih je je projekt radnog naziva „MEDGEN“ (Jačanje i širenje međugeneracijske pomoći na razini lokalnih zajednica) čiji se partnerski sastanak održao u pobratimljenoj slovenskoj općini Loška Dolina na kojem je sudjelovao zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač.

- Zbog određenih izmjena i dopuna u projektu kao i novih uvjeta natječaja sastali smo se ovdje kod naših prijatelja u Loškoj Dolini kako bi sa svim partnerima završili proces planiranja sadržaja projekta kojim želimo pomoću aktivnog uključivanja svih starosnih skupina u društveni život, podignuti razinu međugeneracijske solidarnosti i time doprinijeti smanjenju negativnih učinaka demografskih promjena, odnosno starenja stanovništva – kazao je nakon sastanka zamjenik gradonačelnika Kovač.

To se želi postići promjenama u javnim politikama te uspostavom novih standarda, odnosno inovativnih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici preko neformalnih oblika učenja, aktivnog i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena svih generacija, cjeloživotnog učenja u budućem Međugeneracijskom centru u Lepoglavi.

Kako kaže zamjenik gradonačelnika, uredit će se prostor, zaposliti nekoliko ljudi i kroz ovaj projekt bitno utjecati na bolji društveni položaj starije populacije, ali i mlade koja će biti okosnica projekta. Sve to bi se trebalo naći u proračunu od projekta od 700.000,00 € koja bi se namaknula kroz natječaj, a sam projekt bi trebao trajati dvije godine.

Uz vodećeg partnera Občinu Loška Dolina koja je pobratimljena s Gradom Lepoglavom, u projektu sudjeluje i slovenska občina Postojna, a uz Lepoglavu, drugi hrvatski partner je općina Omišalj s otoka Krka. Zajednički interesi, problemi i potrebe zbližili su sve partnere na projektu koji su jednakim zanosom radili na pripremi samog sadržaja projekta.

Kako je spomenuto na sastanku, na cjelokupnom teritoriju kojeg obuhvaća Prekogranični program suradnje između Slovenije i Hrvatske moguće je primijetiti demografski trend opadanja broja stanovnika i starenja stanovništva. Demografski trendovi su nekoliko puta povoljniji u gradskim sredinama gdje se broj stanovnika povećava, ali na račun doseljavanja stanovnika iz ruralnih sredina. Odseljavaju se prije svega mladi koji u gradskim sredinama traže zaposlenje. Ovi trendovi negativno utječu na razvoj pograničnih ruralnih područja i oslabljuju lokalne razvojne potencijale.

S provedbom projekta se otvaraju mogućnosti kako bi se uklonili odnosno ublažili ti problemi postavljanjem i širenjem mreže tzv. međugeneracijskih centara (MC), koji bi svojim aktivnostima pružali standardizirane programe za suživot generacija, aktivno provođenje slobodnog vremena starijih i mladih osoba, kvalitetno starenje i cjeloživotno učenje. Jedan takav trebao bi se otvoriti nakon provođenja ovog projekta za koji se Grad Lepoglava također natječe na INTERREG natječaju.