Novosti i informacije

09.09.2020

Obavijest komunalnog redarstva

Komunalno redarstvo Grada Lepoglava podsjeća na obvezu vlasnike-posjednike zemljišta da svoje zemljište uz površinu javne namjene (nerazvrstane ceste) redovito održavaju na način da uklanjaju šikaru  i raslinje koje zaklanja pogled i ugrožava sigurnost prometa.  To znači da su stabla i krošnje stabla koje prelaze na cestovno zemljište i smetaju vidljivosti, prolazu automobila i mehanizacije vlasnici – posjednici zemljišta dužni ukloniti.  Upozoravamo  vlasnike-posjednike  zemljišta  da obrate  pažnju na  trula i oštećena stabla koja prilikom  sada čestih nevremena praćena jakim vjetrom predstavljaju  dodatnu  opasnost  od rušenja na prometnicu.

Za prouzročenu štetu ili uklanjanje sa površina javne namjene odgovornost će  snositi isključivo neodgovorni vlasnici –posjednici

Napominjemo da nepridržavanje obveza sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama Grada Lepoglava, redovito će kontrolirati komunalno redarstvo, te  poduzimati propisane mjere

 

 

Komunalno redarstvo Grada Lepoglava