Novosti i informacije

14.05.2021

Obavijest o produljenju roka - POS stanovi

Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19), članka 3. Oduke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20) i članka 2. Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave (Klasa: 370-03/20-01/1, Urbroj: 2186/016-01-20-7 od 9.10.2020. godine), predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave dana 14.05.2021. godine, donosi


ODLUKU
o produljenju roka za podnošenje zahtjeva za kupnju stana utvrđenog Javnim pozivom za utvrđivanje Liste prvenstva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave

Članak 1.

Ovom Odlukom produljuje se rok za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana utvrđen člankom 6. stavkom 3. Javnog poziva za utvrđivanje Liste prvenstva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje (Klasa:370-03/21-01/1, Urbroj: 2186/016-01-21-1 od 16.03.2021. godine) zaključno do 15.06.2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednica
Gordana Mošmondor, dipl.iur.

ODLUKA O PRODULJENJU ROKA (.pdf)

 

Javni poziv zainteresiranima za kupnju stana prema POS programu na području Grada Lepoglave