Novosti i informacije

14.10.2010

Obavijest o ostvarivanju prava na dječje darove

Pozivaju se nezaposleni roditelji koji imaju djecu u dobi do 12 godina da se prijave u Grad Lepoglavu, Antuna Mihanovića 12, u radne dane ( ponedjeljak – petak ) u vremenu od 8 – 14 sati radi ostvarivanja prava dodjele dječjih darova povodom blagdana sv. Nikole.
Pravo na dar imaju djeca čiji su oba roditelja nezaposleni.
Roditelji koji se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba sa sobom trebaju donijeti Uvjerenje/Potvrdu izdanu od strane Zavoda za zapošljavanje , a roditelji koji nisu prijavljeni na Zavod za zapošljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave ispunit će Izjavu o nezaposlenosti.
Roditelji će u Jedinstvenom upravnom odjelu ispunjavati i Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva.
Rok za podnošenje prijave je do 05. studenog 2010. godine