Novosti i informacije

07.03.2015

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 16. sjednicu koja je uobičajeno započela vijećničkim pitanjima na koja su odgovarali gradonačelnik Marijan Škvarić i njegov zamjenik Hrvoje Kovač.

Vijećnicu Mariju Ribić je zanimalo što, s obzirom da se sve češće u Hrvatskoj govori o slučajevima gladne djece u školama, poduzima Grad Lepoglava da se takvi slučajevi ne dogode na području Lepoglave. Pitala je i kolika su sredstava od Grada Lepoglave, u vidu potpora, dobili gospodarstvenici s gradskog područja.

Gradonačelnik Škvarić pojasnio je da od 2005. godine Grad Lepoglava provodi projekt kojim financira prehranu učenika roditelja koji ne mogu izdvojiti sredstva za plaćanje prehrane svoje djece u školi te da za to na godišnjoj razini Grad Lepoglava izdvaja 50 tisuća kuna godišnje.
To je primjer dobre prakse i govori drugim općinama i gradovima kako mogu spriječiti da se ne događaju ovako ružne stvari, odnosno da djeca u školi budu gladna – istaknuo je Škvarić.
Na drugo pitanje vijećnice Ribić gradonačelnik Škvarić odgovorio je da je Grad Lepoglava u protekloj godini izdvojio više od 600 tisuća kuna za potpore gospodarstvenicima koji posluju na području grada Lepoglave i to subvencioniranjem kamatne stope za poduzetničke kredite, oslobađanjem plaćanja poreza na tvrtku, davanjem potpora u poljoprivredi te sufinanciranjem razvojnih programa.
Vidi se povećanje gospodarskih aktivnosti i gospodarski rast. Određeni poduzetnici svoja poduzeća, zbog naših potpora, sele na područje Grada Lepoglave – istaknuo je Škvarić.

Vijećnika Željka Breškog zanimalo je da li se svi projekti i programi Grada Lepoglave odvijaju prema planu. Gradonačelnik Marijan Škvarić odgovorio mu je potvrdno, navodeći program kapitalnih investicija koji se već počeo realizirati. Riječ je o na nastavku gradnje kanalizacije za naselje Lepoglavu i njenu okolicu, nastavak sanacije klizišta i rekonstrukciju javne rasvjete, raspisivanje natječaja za uređenje kanalizacije u Vulišincu, javnog natječaja za realizaciju projekta izgradnje društvenog doma u Kameničkom Podgorju te za uređenje nerazvrstanih cesta.

Zna li se zašto poštari na Višnjicu dolaze samo jednom tjedno – pitao je vijećnik Robert Dukarić, napomenuvši da je zatvaranje poštanskog ureda u Višnjici i sada smanjen broj dolazaka poštara stvorio probleme mještanima Višnjice, posebice starijoj populaciji.
Hrvatska pošta je nastavak rada poštanskog ureda u Višnjici Gradu Lepoglavi uvjetovala podmirenjem troškova u visini od 180 tisuća kuna, na što nismo mogli pristati. Pokušali smo tada naći neko drugo rješenje, kao što je davanje prostora u zakup i preuzimanja franšize, ali nije bilo zainteresiranih – odgovorio je Škvarić, dodavši da će razgovarati s upravom Pošte i da nikako neće dozvoliti da se zatvori i poštanski ured u Lepoglavi o čemu se počelo pričati.

Vijećnik Dukarić tražio je i pojašnjenja vezana za cijenu, odnosno za postotak sufinaciranja tečaja za sigurno rukovanje pesticidima i zašto jedan tečaj, s obzirom na broj zainteresiranih, nije održan i u Višnjici, na što je upućen da odgovor potraži od organizatora tečaja.

Vijećnica Gordana Vrtar postavila je pitanje vezano za financiranje udruga, odnosno dodjeli novčanih sredstava udrugama od Grada Lepoglave, a bez kojih su pojedine udruge ostale jer nisu zadovoljile, prema ocjeni povjerenstva za provedbu natječaja, njegove uvjete i zahtjeve.
Grad Lepoglava lani je počeo primjenjivati Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, koji je Hrvatski sabor donio 2008. godine. Od lani je na snazi Zakon o fiskalnoj odgovornosti, mijenjao se i Zakon o udrugama, dok je Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija postala zakon. Kodeks je sve to objedinio dajući smjernice za uvođenje standarda financiranja organizacija civilnog društva. Taj kodeks je propisao dokumentaciju, sustav bodovanja i sustav ocjenjivanja po kojem smo radili – odgovorio je Kovač, podsjetivši da je prije uvođenja ovakvog sustava dodjele sredstava organizacijama civilnog društva održano javno savjetovanje na kojem su se udruge složile s takvim sustavom. Uz to, rekao je Kovač, održana je i škola za udruge, gdje su udruge pripremane na sve ono što ih ubuduće očekuje, pa tako i za ovaj sustav dodjele sredstava unutar kojeg neke udruge nisu zadovoljile zahtjeve natječaja.
Onim udrugama koje su napravile greške i u prijavi povrijedile pravilnik, povjerenstvo je primjenjujući zakon, pravilnik i odredbe Gradskog vijeća, moralo odbiti financiranje – zaključio je Kovač, podsjetivši da je Grad Lepoglava u proračunu osigurao dodatnih 50 tisuća kuna koje će tijekom godine koristiti za davanje potpora udrugama u slučaju izvanrednih potreba.

Gradonačelniku je pitanje vezano za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni u Lepoglavi uputio vijećnik Željko Šoštarić tražeći pri tom pismeni odgovor.
Što mislite poduzeti u vezi činjenice da su tvrtke Skala i Klasa, koje nisu ispunjavale uvjete na natječaju, jer ne vrše proizvodnu djelatnost, nekoliko mjeseci nakon kupnje parcela prodale pravo građenja trećoj tvrtki – pitao je Šoštarić. Pitao je Šoštarić i je li vijećnica HSP-a Gordana Vrtar zaposlena u TKIC-u, koji je u stopostotnom vlasništvu Grada Lepoglave.
Ako imate bilo kakva saznanja da nije nešto napravljeno po zakonu, upućujem vas da pokrenete proceduru kod nadležnih državnih tijela – odgovorio je gradonačelnik Škvarić, dok je vezano za drugo pitanje vijećniku predložio da ga postavi direktoru TKIC-a.

U kojoj su fazi realizacije projekti koje je Grad Lepoglava odredio kao kapitalne – pitao je gradonačelnika vijećnik Zorislav Rodek.
Tehnološki centar drvne industrije dobio je potporu od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Taj je projekt dakle, dobio potporu na nacionalnoj razini i mene je ministar pred cijelim Saborom pohvalio za taj projekt, što govori da taj projekt vrijedi. Dobili smo milijun i 114 tisuća kuna i utrošit ćemo ih za ishođenje dokumentacije potrebne za prijavu projekta na fondove Europske unije. Nadamo se da će ta procedura biti gotovo do kraja svibnja. Projekt Centar za posjetitelje – Centar pavlina, dobivena je potpora Ministarstva turizma u visini 360 tisuća kuna, zahvaljujući kojima smo proveli natječaj za izradu idejnog i arhitektonskog rješenja, koji je zatvoren i kreće se s otvaranjem projektnih prijedloga, među kojima će povjerenstvo nagraditi tri najbolja. Nakon odabira najboljeg rješenja nastavit ćemo s pribavljanjem i ostale dokumentacije potrebne za prijavu tog projekta na fondove Europske unije – odgovorio je gradonačelnik Škvarić.

Vijećnika Valenta Kelemena zanimalo što se poduzima da se objekt Doma zdravlja prilagodi invalidnim osobama.
Gradonačelnik Škvarić pojasnio je da Grad kontinuirano traži od Doma zdravlja, u čijem je objekt vlasništvu, da se ta barijera ukloni. Otkrio je da su po tom pitanju ponovno održani sastanci s vodstvom Doma zdravlja i da su s njihove strane dana određena obećanja vezana za rješavanje tog problema. Grad Lepoglava ih je tom prigodom upoznao s mogućnošću osiguranja potrebnih sredstva i s drugih razina, prije svega putem natječaja resornih ministarstava.
Izvršit ćemo pritisak na Dom zdravlja da se taj problem riješi, a sve u korist građana – zaključio je Škvarić, dok je njegov zamjenik Hrvoje Kovač dodao da je Grad upoznao Dom zdravlja s mogućnošću prijave na natječaj Ministarstva branitelja za dobivanje sredstava za ugradnju lifta, za što u navedenom objektu postoje tehničke mogućnosti.
Sad je loptica na strani Doma zdravlja koji mora poduzeti konkretne korake – dodao je Kovač.

Nakon što su vijećnici postavili sva planirana pitanja i na njih dobili odgovore, sjednica je nastavljena prihvaćanjem Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Lepoglave te Prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Lepoglave.

Vijećnici su također prihvatili Izvješće o poslovanju groblja Grada Lepoglave za 2014. godinu. Pri tom su predstavniku tvrtke IVKOM uputili primjedbe na vrijeme ukopa, odnosno činjenicu da je cijena ukopa nakon 15 sati skuplja za 50 posto. Također su upozorili na nedovoljan broj kontejnera za otpad na pojedinim grobljima.

Prihvaćeno je na sjednici Vijeća i Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2014. godinu te Odluka o pristupanju Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

Vijećnici su prihvatili predložene Izmjene i dopune Gradske razvojne strategije Grada Lepoglave za razdoblje od 2014. do 2020. godine, koje će omogućiti širenje širokopojasne internetske veze na gradsko područje.
Strategija je kao živo biće koje se mijenja, pa ćemo i u ovom slučaju u nju ugraditi odrednice usmjerene razvoju širokopojasne internetske mreže. To je vezano za program koji provodi Varaždinska županija i za koji je već dobila oko 190 tisuća kuna za studiju isplativosti ulaganja. Ukupna vrijednost tog projekta je 10 milijuna kuna. Što se grada Lepoglave tiče, s brzim Internetom omogućena će nam biti bolja komunikacija sa svijetom. To će privući i gospodarstvenike, posebice start-up tvrtke – pojasnio je gradonačelnik Škvarić dok je zamjenik gradonačelnika Kovač dodao kako se projekt širenja širokopojasnog Interneta odnosi na cjelokupno područje grada – Projekt se fokusira na komercijalno neisplativa područja u kojima je zbog, u našem slučaju, konfiguracije terena i broja stanovnika pružateljima telekomunikacijskih usluga neisplativo izgrađivati skupu infrastrukturu. Kroz projekt i EU sredstva naš kraj neće biti među zadnjima koji će dobiti ovakvu modernu uslugu. Ovo je i odlična prilika za pokretanje i razvijanje “zelenog” ICT sektora gospodarstva u Lepoglavi – zaključio je Kovač.

Na Vijeću je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava usmjerena, između ostalog, stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za realizaciju područja budućeg centra Grada Lepoglave te proširenja buduće Poduzetničke zone.

Donesena je i Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području Grada Lepoglave te je prihvaćeno darivanje zemljišta od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.