Novosti i informacije

22.07.2020

ZATVORENO: Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove "Lepoglava" Lepoglava

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE „LEPOGLAVA“ LEPOGLAVA

Razlozi donošenja akta: Razlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove „Lepoglava“ Lepoglava proizlazi iz činjenice da je je došlo do izmjena Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te je nužno odredbe postojeće Odluke o osnivanju predškolske ustanove LEPOGLAVA uskladiti sa izmjenama, kao i definirati osnivanje podružnice Dječjeg vrtića u Višnjici, obzirom da su se uređenjem prostora u Donjoj Višnjici, na adresi Donja Višnjica 1 B, Lepoglava, stekli propisani uvjeti za prostor Dječjeg vrtića, a koji se definira kao Podružnica Dječjeg vrtića Lepoglava, kao osnovane predškolske ustanove na području Grada Lepoglave.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove „Lepoglava“ Lepoglava te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 29.07.2020. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o predškolskoj ustanovi Lepoglava“. email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.