Novosti i informacije

26.08.2021

Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje plastike i papira

Grad Lepoglava poziva sve građane koji žive u kućanstvima (poziv se ne odnosi na stanare u stambenim zgradama) da u vremenu od četvrtka, 02. rujna 2021. godine do utorka 07. rujna 2021.g.,  preuzmu žutu i plavu kantu za odvojeno prikupljanje plastike i papira (PVC kanta od 120 litara).

Građani će kante moći preuzeti na području Grada Lepoglave na niže navedenim lokacijama, u vremenu od 10 do 17 sati.

Prilikom preuzimanja dužni ste predočiti osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument korisnika usluge odvoza otpada.

Grad ujedno obavještava sva kućanstva da će Ivkom ubuduće plastiku i papir prikupljati isključivo putem PVC kanti – dakle, ne više u žutim i plavim vrećama, kao dosad – i to prema rasporedu koji su građani već dobili za 2021. godinu.

Napominjemo: Pravo na besplatnu PVC kantu imaju svi korisnici iz kategorije KUĆANSTAVA, odnosno oni koji već imaju ZELENU KANTU od 120 litara za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Što prije preuzmete svoju kantu, Ivkom će prije moći početi s novim načinom prikupljanja plastike.

Lokacije:

  1. Parkiralište trgovine „Marica“, Hrv. Pavlina 41 02.09.2021.(Četvrtak)

- za ulice: Čret, Vinogradska, Ves, Radnička, Frankopanska, B. Radića, Budim, Borje, LJ. Gaja,Gečkovec, Trg. K. Tomislava, Jeles i dio Hrv. Pavlina od kčbr 27 (lijeva strana) -  kčbr 46(desna starna) do ulice Čret

  1. Mihanovićeva ulica „iza Garaža“ 02.09.2021.(Četvrtak)

- za ulice: Sestranec, B. Jelačića, A. Kovačića, I. Belostenca,  K. A. Stepinca, M. Gupca, A. Šenoe, Varaždinska, Gorica, Sv. Ivan, dio Hrv. Pavlina do kčbr 26 (lijeva strana) -  kčbr 45(desna starna)

  1. Muričevec – parkiralište društvenog doma Očura 03.09.2021. (Petak)

- za ulice: Šumec, Zagorska, A. i K. Patačića i Trakošćanska

- za naselja: Očura i Muričevec

  1. Parkiralište kod spomen groblja Lepoglava 03.09.2021. (Petak)

-za ulice: Purga, E. Kvaternika,A. G. Matoša, I. Mažuranića i I. Rangera

-za naselja: Viletinec, Vulišinec i dio naselja Crkovec od kčbr 63 do kčbr 85

  1. Kamenica kod DVD Kamenica 06.09.2021. (Ponedjeljak)

- za naselja: Kamenica, Kam. Podgorje, Kam. Vrhovec i dio naselja Crkovec od kčbr 1 do kčbr. 62

  1. Područna škola Žarovnica na parkiralištu 06.09.2021.  (Ponedjeljak)

- naselje Žarovnica

  1. Parkiralište kod groblja D. Višnjica 07.09.2021. (Utorak)

- za naselja: D. Višnjica, G. Višnjica, Zlogonje i Zalužje

  1. igralište društvenog doma Bednjica 07.09.2021. (Utorak)

-za naselja: Bednjica i Višnjička Jazbina