Novosti i informacije

16.02.2021

Poduzetnička zona Lepoglava

Položaj

Poduzetnička zona Lepoglava se nalazi se uz frekventne prometne pravce Zagreb - Varaždin - Budimpešta te Zagreb - Krapina – Maribor – Graz na području koje je sa sjeverne strane omeđeno željezničkom prugom Varaždin – Golubovec, sa jugoistočne strane županijskom cestom ŽC 2102 (Ivanec – Lepoglava – spoj DC – 35). Poduzetničku zonu presijeca državna cesta D 35 Varaždin – Švaljkovec koja ujedno odvaja proizvodnu od poslovne djelatnosti, a u kartografskom prikazu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave označena je sa I5 i K1. Površine je 53,50 ha. Cestovna udaljenost do međunarodnog prijelaza Macelj je 20 km.Cijene i olakšice

• konkurentna cijena građevinskog zemljišta u iznosu od 10 €UR/m2 uz mogućnost obročne otplate
• kompletno komunalno opremljeno zemljište do parcele
• subvencija od 2-4% kamata na poduzetničke kredite (link na Program ''Poduzetnik 2'')
• pomoć investitorima u povezivanju s lokalnim i regionalnim institucijama, komunalnim i infrastrukturnim tvrtkama
• stručna pomoć u realizaciji investicije i kapitalnih projekata
• cijena komunalnog doprinosa je jedna od najpovoljnijih u Varaždinskoj županiji te iznosi 20 kn/m3
• kod obračuna komunalnog doprinosa za hale, visina objekta iznad 3 metra neće se obračunavati u volumen prostora
kao osnovica za obračun komunalnog doprinosa

 

PODUZETNICI U ZONI

 

Poduzetnici u Poduzetničkoj zoni Lepoglava

SITON-TEKSTIL d.o.o.
Adresa: Varaždinska 10, Lepoglava
Tel: 042 / 791-655
Djelatnost- proizvodnja ostale vanjske odjeće

HODALJ d.o.o.                                                                    
Adresa: Varaždinska 21, Lepoglava
Tel: 042/ 791-122
Web stranica tvrtke: hodalj.hr
Djelatnost: drvna industrija

MONTAL d.o.o.
Adresa: Varaždinska 21, Lepoglava
Tel: 042/ 770-070
Web stranica tvrtke: www.montal.hr
Djelatnost: metalne i aluminijske konstrukcije, proizvodnja AL stolarije

AUGUŠTANEC GROUP, obrt
Adresa: Varaždinska 35, Lepoglava
Tel: 042/ 770-320
Web stranica: www.keramika-augustanec.hr
Djelatnost: proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

TMT d.o.o. pogon Lepoglava
Adresa: Varaždinska 11, Lepoglava
Tel: 042/ 791-140
Web stranica tvrtke: tmt.hr
Djelatnost: proizvodnja proizvoda od metala, alatnih strojeva

COLAS HRVATSKA d.d., Asfaltna baza Lepoglava
Adresa: Međimurska 26, Varaždin
Tel: 042/ 352-500
Web stranica tvrtke: colas.hr

KLASA d.o.o
Adresa Stanka Vraza 1, Varaždin
Tel: 042/ 770-819
-U Poduzetničkoj zoni prisutni sa solarnim elektranama-

Građevinarstvo Niskogradnja, obrt
Adresa: Crkovec 43, Lepoglava
Tel: 042/ 701-143
Djelatnost: 042/ 701-143

HIDRO-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i trgovinu
Adresa: Ulica Ivana Mažuranića 33/A, Lepoglava
Tel: 092 314 3549
Web stranica tvrtke: http://www.hidro-projekt.hr/
Djelatnost: Ostali završni građevinski radovi

EDILTEC d.o.o.
Adresa: Varaždinska 13, Lepoglava
Web stranica tvrtke: https://croatia.ediltec.com/hr/home/

 

PRODAJA NEKRETNINA:

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA (.pdf)

PISMO NAMJERE (.doc)