Novosti i informacije

23.02.2013

Predstavljen novi promotivni materijal Klastera

ATK „Lepoglava“ na redovnoj Skupštini održanoj 18.02.2013. u Lepoglavi predstavio je novi promotivni materijal. Naime, izrađena je promotivna brošura na hrvatskom i engleskom jeziku koja predstavlja Klaster te njegove članove.

Uz turističku ponudu članova Klastera koja ujedno predstavlja i ponudu lepoglavskog kraja, predstavljena su i tri jednodnevna turistička aranžmana jednog od članova Klastera,turističke agencije „Sinergija“. Kroz ove jednodnevne programe svi posjetitelji mogu upoznati Lepoglavu, njezinu bogatu povijest i kulturu, a ukupni doživljaj dopunjavaju proizvodi i usluge članova Klastera.

Ovo je druga promotivna brošura koju je izdao Klaster. Promidžbene su aktivnosti sastavni dio programa rada Klastera te je promocija članova kao i samog Klastera jedna od prioritetnih aktivnosti. Također se planira i izrada promotivnih kartica/posjetnica za svakog člana Klastera koji ima formiranu turističku ponudu.

Tako će svaki od njih dobiti svoj promotivni materijal sa jedinstvenim vizualnim identitetom i logotipom Klastera kao krovne udruge. Idejno je rješenje izrađeno te se novi materijali već pripremaju. Svi promotivni materijali bit će distribuirani u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Lepoglave.