Novosti i informacije

29.12.2021

Prihvaćen proračun Grada Lepoglave za 2022. godinu u iznosu od 42.279.626 kuna

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na 5. sjednici održanoj 22. prosinca prihvatilo prijedlog proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu u iznosu od 42.279.626 kuna.

Sjednica je zbog trenutne epidemiološke situacije, a u skladu s propisanim mjerama zaštite od virusa COVID-19 te zbog bolesti dijela vijećnika, održana elektronskim putem. Glasalo se putem elektroničke pošte, a pristupilo mu je svih 13 članova Gradskog vijeća od kojih je njih 11 glasalo za prijedlog proračuna za 2022. godinu dok su protiv prijedloga proračuna glasala dva vijećnika. 

Uz proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu te prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2022. godinu, Vijeće je s većinom od 11 glasova prihvatilo i 1. prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Lepoglave za 2021. godinu. Tim je izmjenama proračun za 2021. godinu smanjen za 7.193.435 kuna odnosno 19.9 %. Ukupni prihodi proračuna manji su za 8.333.062 kune, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu manjem za 7.193.435 kuna. 

Gradsko vijeće je održanoj sjednici, uz 11 glasova za i dva suzdržana glasa, prihvatilo odluku kojom se koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglave, u trajanju od pet godinu, daje tvrtki Dimax.
Vijećnici su, uz 11 glasova za i dva suzdržana glasa, prihvatili program rada Gradskog vijeća za 2022. godinu kao i Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2021. godinu te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2022. godinu.