Novosti i informacije

16.11.2010

Prilika za mlade i nove poduzetnike

Agencija za razvoj Varaždinske županije pokrenula je projekt "Do konkurentnosti kroz obrazovanje i planiranje" koji je usmjeren prema mladim i novim poduzetnicima s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području Varaždinske županije i podizanja njihove konkurentnosti.

Projekt je organiziran kroz edukaciju za poduzetnike, a teme koje se obrađuju su Poslovno planiranje, Marketinški alati za poduzetnike i Trening iz prodajnih vještina. Osim edukacije, poduzetnicima se nudi i dodatna usluga u vidu izrade poslovnog plana ili investicijske studije i poslovno savjetovanje. Po završetku edukacije tiskati će se brošura sa svim sudionicima u provedbi projekta.
Predviđeni termini radionica:
17.11. Lepoglava - 16.30 do 19.30 (Poslovno planiranje, 2 dio)
24.11. Gornji Kneginec - 16.30 do 19.30 (Poslovno planiranje 3. dio)
01.12. Sraćinec - 16.30 do 19.30 (Poslovno planiranje 4. dio)
04.12. Ivanec- 11 do 14 sati (Marketing 1. dio)
10.12. Novi Marof - 16.30 do 19.30 (Marketing 2. dio)
17.12. Cestica - 16.30d o 19.30 sati (Trening prodaje, 1. dio)
20.12. VaraZdin - 16.30 do 19.30 sati (Trening prodaje, 2. dio), završni seminar i svečana dodjela diploma u Županijskoj palači

Upiti i informacije na email: petra.djukic@azra.hr ili na fax: 042 422 208 od 7.30 do 15.30 sati ili na 042 494 313 ili damjan.zupanic@lepoglava.hr