Novosti i informacije

11.03.2020

Reci drogi ne

Vrlo jasnu poruku – reci drogi NE, uputili su učenicima viših razreda osnovnih škola iz Lepoglave, Kamenice i Višnjice znana glumačka imena – Csilla Barath Bastaić i Jerko Marčić. Učinili su to tijekom predstave "DROGA, reci drogi NE" odigrane u lepoglavskom Domu kulture u okviru aktivnosti koje s ciljem prevencije droga na gradskom području, u suradnji s Policijskom postajom Ivanec, provodi Grad Lepoglava odnosno Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Lepoglave.

Zadovoljstvo takvom suradnjom, uoči predstave, izrazio je načelnik PP Ivanec Mario Medenjak rekavši da su ovakve predstave učenicima puno zanimljiviji oblik prenošenja važnih poruka vezanih za prevenciju droga od predavanja.

- Teško je određene probleme rješavati kada se oni dogode. Puno je lakše prevencijom spriječiti da do njih dođe, a to činimo i organizacijom ovakvih aktivnosti usmjerenih mladima. Nadam se da ćemo na ovaj način pomoći mladima da u situaciji u kojoj će morati donijeti važnu odluku donesu onu pravu – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić poručivši okupljeni učenicima da svoje živote ispune učenjem, sportom i kontinuiranom vlastitom nadogradnjom pri čemu im, naglasio je, podršku pruža Grad Lepoglava.

Predstava je na mladima pristupačan i prihvatljiv način progovorila o problemima i opasnostima koje predstavljaju droge, posebice njihova konzumacija. Ukazali su glumci, i to zorno, kako se ponašati u određenim situacijama posebice i situacijama kada trebaju donijeti odluku drogama reći - NE!