Novosti i informacije

09.11.2021

Reciklažno dvorište ovog mjeseca obilazi naselja u Gradu Lepoglavi

Mobilno reciklažno dvorište ovog mjeseca (studeni, 2021.) obilazi naselja na području Grada Lepoglave. Kao i prilikom dosadašnja tri obilaska, u mobilno reciklažno dvorište moći će se, besplatno i u primjerenim količinama, odlagati određene vrste otpada koje se ne mogu odlagati u spremnike za otpad koje građani koriste u kućanstvima.

Kod predaje otpada u reciklažno dvorište potrebno je, uz osobnu iskaznicu, predočiti zadnji plaćeni račun za zbrinjavanje otpada.

Raspored obilaska mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima na području Grada Lepoglave za studeni 2021.:

- 8. 11. / 07:30 do 10:30 sati / Parking kod trgovačkog obrta "Marica" (kod trafostanice), / za
naselje Lepoglavu
- 8. 11. / 11:00 do 14:00 sati / Parking kod restorana Ivančica, / za naselje Lepoglavu
- 9. 11. / 07:30 do 10:30 sati / Parking kod "starog" groblja u Lepoglavi / za naselja Viletinec i Vulišinec
- 9. 11. / 11:00 do 14:00 sati / Parking kod Caffe bara Niagara i trgovine Škudar / za naselja Muričevec i Očura
- 15. 11. / 07:30 do 10:30 sati / Parking iza vatrogasnog doma u Kamenici / za naselja Crkovec, Kamenica i Kamenički Vrhovec
- 15. 11 / 11:00 do 14:00 sati / Prostor kod objekta na adresi Kameničko Podgorje 65 B/ za naselje Kameničko Podgorje
- 16. 11. / 07:30 do 10:30 sati / Parking kod groblja u Donjoj Višnjici / za naselja Donja Višnjica i Zlogonje
- 16. 11 / 11:00 do 14:00 sati / Kod područne škole u Žarovnici/ za naselje Žarovnica
- 22. 11. / 07:30 do 11:30 sati / Autobusna stanica u Gornjoj Višnjici / za naselja Bednjica, Gornja Višnjica, Višnjička Jazbina i Zalužje

Sve dodatne informacije o korištenju reciklažnog dvorišta mogu se dobiti putem telefona na broj 042/494-313.