Novosti i informacije

26.11.2021

Sastanak predstavnika CZSS Ivanec i GDCK Ivanec s gradonačelnikom grada Lepoglave, g. Škvarićem

U cilju boljeg usmjeravanja resursa lokalne zajednice, povezivanja istih u cilju stvaranja kvalitetnog sustava institucija za podršku koji će biti u službi ljudi, sastali su se na poziv gradonačelnika grada Lepoglave, g. Škvarića ravnatelj CZSS Ivanec i ravnateljica GDCK Ivanec s gradonačelnikom grada Lepoglave, g. Škvarićem.

Gradonačelnik je prezentirao plan raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022.g.

Prijedlogom Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu osiguralo bi se 960.000,00 kuna za potrebe u socijali.

Program obuhvaća sredstva za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, božićni pokloni za djecu, podmirenje troškova ogrjeva, potpore za novorođeno dijete, božićnice i uskrsnice za umirovljenike, podmirenje troškova pogreba, sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući, poboljšanje zdravstvenog standarda građana, oslobođenje plaćanja komunalnog otpada za staračka domaćinstva, troška financiranja vreća za pelene, Djelatnost Crvenog križa.

Zbog iskazanih potreba na terenu za 2022. godinu predlaže se iznos od 150.000,00 kuna za sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući što predstavlja povećanje od 80.000,00 u odnosu na 2021. godinu.

Dio financijskih sredstava iz kojeg se isplaćuju jednokratne novčane pomoći prelazi tehnički i organizacijski u domenu stručne službe GDCK Ivanec, obzirom GDCK Ivanec prijem i raspodjelu humanitarne pomoći obavlja u okviru svojih javnih ovlasti. Ovo je kvalitetna raspodjela resursa. Naime, GDCK Ivanec raspolaže kvalitetnim računalnim programom evidencije socijalno-ugroženog stanovništva, po službenoj dužnosti prikuplja podatke od ostalih javnih službi i institucija (sukladno GDPR odredbama), obilazi teren.

Rad GDCK Ivanec na području grada Lepoglave, olakšati će i dobivanje na besplatno korištenje kancelarijskog prostora u TKIC-u u Lepoglavi za potrebe rada sa korisnicima s područja grada Lepoglave. Kancelarijski prostor koristiti će i socijalna radnica iz CZSS Ivanec. Tako će se stvoriti još kvalitetnija suradnja stručnih službi s korisnicima i jedinicom lokalne samouprave. Također, dogovoren je manji, priručni skladišni prostor za obiteljske pakete i slične potrepštine za korisnike s područja Grada Lepoglave.

Razgovaralo se i razmatralo o mogućnosti adekvatnog zemljišta za potrebe izgradnje skladišnog prostora. Naime, pronalazak zemljišta ključan je korak za pokretanje daljnjih postupaka (izrade idejnog projekta, ishođenja građevinske dozvole ) odnosno prijave na projekt u okviru EU Mehanizam za opravak i otpornost unutar kojeg se planiraju sredstva za infrastrukturno opremanje banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane.