Novosti i informacije

01.01.2014

Savjet Mladih

Temeljem odredbe članka 9. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/14) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6*/13, 20/13, 33/13 i 31/14, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje i po provedenom glasovanju, Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 4. sjednici održanoj 20. studenog 2017. godine, donosi

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE I NJIHOVIH ZAMJENIKA

U Savjet mladih Grada Lepoglave imenuju se:

MARTINA LONČAREK, Lepoglava, Donja Višnjica 39
Zamjenik: TOMISLAV LONČAREK, Lepoglava, Donja Višnjica 39

NIKOLINA VRTAR, Lepoglava, Budim 44
Zamjenica: VALNEA ŠTEFANEK, Lepoglava, Alojzija Stepinca 11

PETAR CIKAČ, Lepoglava, Kamenica 14
Zamjenik: MARTIN BREŠKI, Lepoglava, Vinogradska 57

DARIO MILEC, Lepoglava, Antuna Mihanovića 8
Zamjenik: RENATO VUK, Lepoglava, Gečkovec 44

MIHAELA ŠPILJAK, Lepoglava, Ves 34
Zamjenica: MARIJANA ZVER, Lepoglava, Bana Jelačića 25

JOSIPA DRŽAIĆ, Lepoglava, Žarovnica 189
Zamjenica: BARBARA VRESK, Lepoglava, Žarovnica 119

NATALIJA KUĆA, Lepoglava, Gorica 29
Zamjenik: VINKO STRUPAR, Lepoglava, Kameničko Podgorje 44

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Članovi Savjeta mladih imenuju se na vrijeme od 3 (tri) godine.

 

Napomena: Svi dokumenti su pod sekcijom dokumenti ispod sadržaja.

IZVJEŠTAJ O RADU 2019. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU

Gradonačelnik grada Lepoglave u skladu sa odredbom članka 19. stavka 6. Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/14) objavljuje Izvještaj o radu Savjeta mladih grada Lepoglave za 2014. godinu, prihvaćen na 16. sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave održanoj 05.03.2015. godine. IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednice Savjeta mladih grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije 56/19)

Rješenje o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

Rješenje o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)