Novosti i informacije

01.01.2014

Socio-ekonomsko stanje

Socioekonomsku sliku grada Lepoglave
karakteriziraju ove karakteristike:
Smanjenje ukupnog broja stanovništva
Velik broj staračkih domaćinstva sa jednim ili dva člana
Smanjenje broja stanovnika u svim naseljima osim Lepoglave
Zaposlenost u prerađivačkoj industriji i kaznionici Lepoglava
Prosječno srednjoškolsko obrazovanje stanovništva
Veliki broj uzdržavanih osoba
Velik broj kućanstva bez zemlje ili izuzetno malim posjedom
Parceliranost poljoprivrednog zemljišta i mali posjedi
Konstantna prisutnost nezaposlenosti


Razvojni ciljevi:
Zaustaviti iseljavanje iz rubnih naselja
Zapošljavanje stanovništva
Poticati poduzetničke aktivnosti domicilnog stanovništva
Objediniti poljoprivredno zemljište i privesti ga svrsi
Razviti seoska gospodarstva
Zadržati sva postojeća radna mjesta
Osigurati otvaranje novih radnih mjesta
Permanantno cijeloživotno osposobljavanje i školovanje stanovništva
Učinkovito rješavati problem socijale kroz doprinos gospodarstvu i razvoju i obrnuto
Voditi brigu o obiteljima sa više djece
Poticati ostanak i razvoj gospodarstva u pograničnom području

Pretpostavke:
Jasni i transparentni razvojni planovi
Sinergija javnog i privatnog sektora
Demografska politika i briga za zapošljavanje
Uključenost zajednice u rješavanju socioekonomske problematike