Novosti i informacije

21.04.2016

SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE

SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE

 

Grad Lepoglava provodi asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave na način da zainteresirani građani sufinanciraju 15% procijenjene vrijednosti asfaltiranja konkretne dionice nerazvrstane ceste, time da se preostalih 85% osigurava kroz Proračun Grada Lepoglave, po isplati cjelokupnih 15% od strane zainteresiranih građana.

Postupak:

1. Mjesni odbor na kojem se nalazi konkretna dionica nerazvrstane ceste za koju postoji interes za asfaltiranje, dionicu uključuje u Program rada Mjesnog odbora
2. Po zaprimanju Programa rada s uključenom konkretnom definiranom dionicom nerazvrstane ceste, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave naručuje izradu troškovnika s procijenjenom vrijednošću radova
3. Nadležni Mjesni odbor ponudi građanima na potpis tzv. Iskaz interesa kojim se utvrđuje koji su građani zainteresirani za sufinanciranje asfaltiranja konkretne dionice nerazvrstane ceste s iznosom koji bi se prikupio od sufinanciranja,
4. Ukoliko je iz Iskaza interesa nesporno da su građani spremni sufinancirati 15% iznosa procijenjene vrijednosti asfaltiranja konkretne dionice nerazvrstane ceste, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave priprema ugovore o sufinanciranju, koje potom Mjesni odbori dostavljaju zainteresiranim osobama radi potpisivanja
5. Po isplati cjelokupnog iznosa koji sufinanciraju zainteresirani građani, konkretna dionica nerazvrstane ceste se, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima planiranim za tu namjenu, predlaže u Program modernizacije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za pojedinu godinu, a koji donosi Gradsko vijeće Grada Lepoglave.
6. Po donošenju Programa modernizacije nerazvrstane ceste Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave provodi daljnji postupak i to postupak nabave bagatelne vrijednosti ili postupak javne nabave, ovisno o vrijednosti radova.


Napominje se da Grad Lepoglava nije u obvezi postupanja ni na koji način do trenutka dok zainteresirani građani ne isplate iznos od 15% procijenjene vrijednosti na koje su se obvezali potpisivanjem ugovora o sufinanciranju, a tek po uplati cjelokupnog iznosa i uvrštavanja konkretne dionice u Program modernizacije nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave se može provesti postupak vezan uz nabavu, ovisno o procijenjenoj vrijednosti radova.