Novosti i informacije

05.02.2021

Sufinanciranje troškova kastracije i sterilizacije pasa i mačaka

Vlasnici pasa i mačaka s područja Grada Lepoglave ove će godine svoje kućne ljubimce moći kastrirati i sterilizirati po upola manjoj cijeni. Naime, Grad Lepoglava je s Veterinarskom stanicom Ivanec sklopio ugovor o financiranju 50% ukupne cijene kastracije i sterilizacije pasa i mačaka čiji su vlasnici s područja Grada Lepoglave. Tako će građani koji će kastrirati i sterilizirati svoje pse i mačke za tu uslugu Veterinarskoj stanici Ivanec platiti samo pola cijene. Važno je istaknuti da se, što se pasa tiče, sufinanciranje kastracije i sterilizacije odnosi samo na pse koji su čipirani. Uz to, istaknuto je i da će navedena mjera, koja se provodi s ciljem kontrole razmnožavanja i smanjenja broja napuštenih pasa i mačaka, vrijediti do utroška sredstava osiguranih za njenu provedbu.

Uz sufinanciranje kastracije i sterilizacije pasa i mačaka, Grad Lepoglava je s Veterinarskom stanicom Ivanec ugovorio i obavljanje higijeničarske službe te obavljanje poslova provjere mikročipiranja pasa na gradskom području od strane Veterinarske stanice Ivanec. Za provedbu svih navedenih poslova Grad Lepoglava je osigurao 55.000 kuna.