Novosti i informacije

19.06.2022

Učenicima OŠ Ivana Rangera iz Kamenice uručene gradske nagrade

Proslava Dana škole OŠ Ivana Rangera iz Kamenice bila je prigoda da se učenicima kameničke škole, koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskim i državnim učeničkim smotrama znanja, uruče gradske nagrade. Na kraju priredbe, prve održane nakon priredaba koje se proteklog perioda nisu mogle biti održati zbog pandemije koronavirusa, a tijekom koje su učenici pokazali što su u tom vremenu pripremili i  naučili, predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave Hrvoje Kovač uručio je najuspješnijim učenicima gradske nagrade - knjigu "Hrvati koji su mijenjali svijet".

Nagradu su primili sljedeće učenici i učenici: Hana Vresk, Marta Maček, Mihaela Galić, Tea Jurenec, Lorena Mežnarić, Karla Barbir, Lana Kapustić, Mateo Maček, Leona Oreški, Luka Kresonja, Tin Bencek, Mihael Juren, Gabi Križanec, Karlo Hunjet, Martin Željezić, Ana Kapustić, Dora Husnjak, Magdalena Kišiček, Klara Bencek, Karla Jug, Klara Sajko, Martina Jug i Stefani Pintarić.