Novosti i informacije

28.06.2022

ZATVORENO - Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u projektnom području Lepoglava

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) u projektnom području Lepoglava.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Lepoglava, te Općine Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik i Vinica.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Lepoglava u svrhu pribavljanja mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

 

Datum otvaranja rasprave: 28.6.2022.

Datum zatvaranja rasprave: 29.7.2022.

 

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi na adresu elektroničke pošte prsi.lepoglava@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Lepoglava) zaključno do petka 29.7.2022. u 15 sati.

Poveznica na Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Lepoglava: link Obavijest o pokretanju javne rasprave 

Poveznica na Nacrt PRŠI: link Nacrt - PRŠI

 

Poveznica na Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi: link Obrazac za sudjelovanje

Poveznica na Upitnik za operatore: link Upitnik za operatore

 

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na mrežnim stranicama Grada Lepoglave.

 

Grad Lepoglava ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Lepoglave i za njih je odgovoran autor.