Novosti i informacije

14.07.2020

Zeleni paviljoni za stambene zgrade

Stambene zgrade na području Grada Lepoglave dobit će zelene paviljone u kojima će se, "pod ključem", nalaziti spremnici za miješani komunalni otpad, plastiku, papir i bio otpad. Pristup do tih spremnika imat će samo stanari koji ih koriste. Na taj će se način povećati učinkovitost selektiranja otpada, ali i spriječiti neodgovorne pojedince koji ne žive u stambenim zgrada da svoj otpad odlažu u spremnike koje za odlaganje otpada koriste upravo stanari. 
O izgradnji navedenih zelenih paviljona, koja se planira za iduću godinu, na sastanku organiziranom od strane Grada Lepoglave, okupljene je predstavnike stanara stambenih zgrada s gradskog područja izvijestio gradonačelnik Marijan Škvarić. 

- Ovo je još jedna aktivnost Grada Lepoglave usmjerena što organiziranijem, a time i učinkovitijem zbrinjavanju otpada na gradskom području. Podsjetio bih da je Grad Lepoglava s tim ciljem proveo niz aktivnosti. Uz nabavku novih spremnika za plastiku i papir, ukupno njih 52 odnosno 26 za plastiku i isto toliko za papir, a koje ćemo smjestiti u zelene paviljone, Grad je osobe starije od 70 godina oslobodio plaćanja jednog odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno. Već ranije podijelili smo vreće za odvojeno prikupljanje iskorištenih pelena čije zbrinjavanje također financira Grad koji će nabaviti i nešto više od 2.000 spremnika za papir i plastiku namijenjenih građanima za lakše selektiranje otpada na kućnom pragu. Nabavili smo i mobilno reciklažno dvorište koje će na cijelom gradskom području prikupljati određene vrste otpada, a pristupili smo i sporazumu o izgradnji sortirnice smeća u Varaždinu – istaknuo je gradonačelnik Škvarić dodavši da je riječ o značajnim gradskim investicijama kojima će se pridodati i izgradnja zelenih paviljona.

U planu je izgradnja 20-ak zelenih paviljona. Investicija je to vrijedna oko pola milijuna kuna. Ovisno o broju stanova, jedan će paviljon koristiti nekoliko zgrada. Kod njihove izgradnje vodit će se briga o funkcionalnosti, ali i estetici. O točnim pozicijama na kojima će biti izgrađeni raspravljalo se na održanom sastanku na kojem su, u konstruktivnoj raspravi, predstavnici stanara dali svoja mišljenja i prijedloge na temelju kojih će se definirati točne pozicije na kojima će se paviljoni izgraditi.

Budući zeleni paviljoni u koje će biti smješteni novonabavljeni spremnici, kao i sve ostale investicije, trebale bi u značajnoj mjeri pridonijeti povećanju postotka selektiranog otpada na području Grada Lepoglave. Naime, 2018. godine na gradskom području selektirano je tek 8.93 % otpada.

- Raduje činjenica da je 2019. već dosegnuta razina veća od 21% selektiranog otpada koju Grad Lepoglava i dalje planira povećavati - istaknuo je gradonačelnik Škvarić. Tijekom sastanka gradonačelnik je okupljene izvijestio i o planiranim komunalnim zahvatima u samom centru Lepoglave. Riječ je o uređenju nogostupa i prometnice u Ulici hrvatskih pavlina te parkirnog prostora u neposrednoj blizini tamošnjeg ugostiteljskog objekta. Zahvaljujući tim zahvatima te uređenim prostorima za odlaganje otpada, centar Lepoglave, uz izgrađenu bi tržnicu, postao jedna uređena urbana cjelina.