15. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 15. sjednicu na kojoj je, nakon što je na prethodnoj sjednici smijenjen dosadašnji te izabran novi predsjednik Gradskog vijeća, izabralo novog potpredsjednika Gradskog vijeća. Vijećnici su jednoglasno za novog potpredsjednika izabrali vijećnika iz oporbenih redova Željka Šoštarića. Također jednoglasno, vijećnici su na sjednici podržali prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave. Uz nekretnine koje je Grad Lepoglava dobio nasljednim putem, a za koje su interes pokazali građani, ovom Odlukom bit će omogućeno pokretanje postupka prodaje čestica za poduzetničko ulaganje za koje je interes pokazao investitor iz Vrbovca koji u Lepoglavi, na 2.000 četvornih metara, planira izgraditi trgovački centar.

Kako bi osigurao nesmetanu provedbu programa sanacije komunalne infrastrukture oštećene potresom, za što je na natječaju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije osigurao bespovratnih 2.368.510 eura, Grad Lepoglava je odlučio zatražiti bankovni kredit od 700.000 eura kojim bi se, do uplate na natječaju dobivenih sredstava, mogli podmiriti nastali troškovi sanacije koja mora biti završena do kraja lipnja.

– Sredstva osigurana na natječaju dobit ćemo kada budu izvedeni svi planirani radovi i kada uputimo zahtjev za nadoknadu uloženih sredstava. Do tada, ovaj bi nam kredit omogućio da se financijski osiguramo za to kratko prijelazno razdoblje – pojasnio je gradonačelnik nakon čega su vijećnici jednoglasno prihvatili prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Grada Lepoglave.

Inače, i ova je sjednica Gradskog vijeća započela vijećničkim pitanjima. Vijećnik Zorislav Rodek u svom se pitanju gradonačelniku Marijanu Škvariću osvrnuo na rezultate analiza zdravstvene ispravnosti vode u lokalnim vodovodima Strupari – Jureni i Ves. Analize provedene tijekom travnja od strane Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije pokazale su da voda u navedenim lokalnim vodovodima nije zdravstveno ispravna za ljudsku upotrebu, podsjetio je vijećnik Rodek te pitao gradonačelnika da li zna o kakvoj se zdravstvenoj neispravnosti vode radi i što Grad Lepoglava u vezi s time planira poduzeti.

Gradonačelnik Škvarić je odgovorio da je Grad Lepoglava već odradio što se od njega po zakonu traži – obavijestio je građane da je voda u navedenim lokalnim vodovodima zdravstveno neispravna za ljudsku upotrebu.

– To je jedino što Grad Lepoglava ima ingerenciju napraviti – dodao je gradonačelnik istaknuvši da je cilj svih da voda za ljudsku potrošnju na cijelom području Grada Lepoglave bude kvalitetna i zdravstveno ispravna.

Vijećnica Željka Paska pitala je gradonačelnika kada će se spremnici za odlaganje otpada koje je Grad Lepoglava nabavio za potrebe građane, a uskladišteni su u prostoru koji u objektu na Sportsko-rekreacijskom centru koristi Odred izviđača Lepoglava, iskoristiti za namjenu za koju su nabavljeni. Pitala je vijećnica Paska kada će se urediti objekt na Sportsko-rekreacijskom centru Lepoglava.

Drugo pitanje vijećnice Paska odnosilo se na sanaciju cestovne infrastrukture oštećene u potresu. Pitala je koliko je  klizišta, nastalih kao posljedica potresa, evidentirano na višnjičkom području na kojem se nalaze sve ceste koje Grad Lepoglava zbog navedenih oštećenja sanira. Zatražila je da odgovor, s popisom svih oštećenja na komunalnoj infrastrukturi koja su nastala kao posljedica potresa 2022. godine, bude u pisanom obliku.

U odgovor na prvo pitanje gradonačelnik je istaknuo da su spremnici u objektu na Sportsko-rekreacijskom centru spremljeni privremeno budući da ih građani i dalje, po potrebi, preuzimaju i odvoze svojim kućama kako bi ih koristili za odlaganje otpada.

– Na žalost, nitko se od strane izviđača nije obratio meni ili Gradu i ukazao nam da su spremnici uskladišteni na navedenom mjestu problem i da je potrebno pronaći drugo mjesto za njihovo skladištenje. Pozivam izviđače da nam se obrate kako bismo pronašli rješenje ovog slučaja – poručio je gradonačelnik istaknuvši da je Grad Lepoglava nositelj titule Grada prijatelja izviđača i da izviđači u njemu imaju prijatelja. Vezano za uređenje objekta na Sportsko-rekreacijskom centru, gradonačelnik Škvarić je pojasnio da je napravljen program obnove cijelog Centra te da se u okviru tog programa obnova izvodi po fazama. Cilj je, istaknuo je gradonačelnik, obnoviti ga u cijelosti, pa tako i sam objekt, koristeći pri tom sredstva iz drugih izvora odnosno kroz natječaje koji će se za provedbu takvih projekata u budućnosti otvarati.

Gradonačelnik se osvrnuo na drugo pitanje vijećnice Paska i pri tom istaknuo da su na području Grada Lepoglave već sanirana četiri klizišta koja su nastala kao posljedica potresa i erozije tla te da se krenulo sa sanacijom mosta Putine na rijeci Bednji koji je također oštećen za vrijeme potresa. Pojasnio je da je 2.368.510 eura za sanaciju klizišta i mosta Putine, kao i za sanaciju oštećenih cesta na pograničnom području Višnjice, Grad Lepoglava osigurao na natječaju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Dodao je da je Grad Lepoglava nakon potresa, sredstvima iz svog proračuna, pomogao građanima kod sanacije oštećenih stambenih objekata u centru Lepoglave.

Kakvi su rezultati rada mjesnih odbora i koliko mjesni odbori doprinose ravnomjernom razvitku Grada Lepoglave te kakva su bila ulaganja po mjesnim odborima, za koje namjene i u kojem iznosu, pitala je vijećnica Štefanija Erdec tražeći u pisanom obliku izvješće za navedeno za sve mjesne odbore. Zatražila je da se  građane dodatno informira u radu mjesnih odbora i njihovim aktivnostima. Drugo pitanje vijećnice Erdec odnosilo se na zaposlene u Turističko kulturno informativnom centru. Tražila je da joj se u pisanom obliku odgovori koliko je trenutno osoba zaposleno u TKIC-u te da se uz njihova imena navedu vrste ugovora o zaposlenju te datumi sklapanja ugovora o radu i radna mjesta zaposlenika.