Socio-ekonomsko stanje

Socio-ekonomsku sliku grada Lepoglave karakteriziraju ove karakteristike:

 • Smanjenje ukupnog broja stanovništva
 • Velik broj staračkih domaćinstva sa jednim ili dva člana
 • Smanjenje broja stanovnika u svim naseljima osim Lepoglave
 • Zaposlenost u prerađivačkoj industriji i kaznionici Lepoglava
 • Prosječno srednjoškolsko obrazovanje stanovništva
 • Veliki broj uzdržavanih osoba
 • Velik broj kućanstva bez zemlje ili izuzetno malim posjedom
 • Parceliranost poljoprivrednog zemljišta i mali posjedi
 • Konstantna prisutnost nezaposlenosti

Razvojni ciljevi:

 • Zaustaviti iseljavanje iz rubnih naselja
 • Zapošljavanje stanovništva
 • Poticati poduzetničke aktivnosti domicilnog stanovništva
 • Objediniti poljoprivredno zemljište i privesti ga svrsi
 • Razviti seoska gospodarstva
 • Zadržati sva postojeća radna mjesta
 • Osigurati otvaranje novih radnih mjesta
 • Permanantno cijeloživotno osposobljavanje i školovanje stanovništva
 • Učinkovito rješavati problem socijale kroz doprinos gospodarstvu i razvoju i obrnuto
 • Voditi brigu o obiteljima sa više djece
 • Poticati ostanak i razvoj gospodarstva u pograničnom području

Pretpostavke:

 • Jasni i transparentni razvojni planovi
 • Sinergija javnog i privatnog sektora
 • Demografska politika i briga za zapošljavanje
 • Uključenost zajednice u rješavanju socio-ekonomske problematike