Jedinstveni upravni odjel

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Maja Poje, dipl.iur.

ADMINISTRATIVNI TAJNIK GRADONAČELNIKA
Snježana Varović

ADMINISTRATIVNI REFERENT
Ivanka Vresk

 

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

VODITELJ ODSJEKA
Josipa Putanec Gotal, dipl.iur.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Suzana Žunić, dipl. nov.

 

Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

VODITELJ ODSJEKA
Tomislav Hojsak, dipl.ing.geot.

 

Pododsjek za komunalno redarstvo

VODITELJ PODODSJEKA ZA KOMUNALNO REDARSTVO

Filip Bencek, arhitektonski tehničar

KOMUNALNI REDAR
Ružica Horvatić, građevinski tehničar

 

Odsjek za proračun i financije

VODITELJ ODSJEKA
Marina Županić, mag.oec.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I PRORAČUN
Barbara Vresk, mag. oec.

 

Uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:
Radnim danom od 7:00 do 15:00 sati