Dokumenti (arhiva)

Otvoreni podaci (arhiva)
29. ožujka 2022.

Otvoreni podaci (arhiva)

Popis registara i baza podataka (ASSET LISTA) (.xls)

Raspored odvoza otpada (arhiva)
30. ožujka 2018.

Raspored odvoza otpada (arhiva)

RASPORED ODVOZA OTPADA I RAD MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2022. GODINU (.pdf) https://ivkom.hr/user-content/ivkom/files/00000446_r2022lepoglava.pdf RASPORED ODVOZA OTPADA I RAD MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA…

Bespovratne potpore (arhiva)
8. veljače 2018.

Bespovratne potpore (arhiva)

2022. godine Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja maloga gospodarstva na području Grada Lepoglave u 2022. godini…

Izvješća proračunskih i izvanproračunskih korisnika (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Izvješća proračunskih i izvanproračunskih korisnika (arhiva)

IZVJEŠTAJ O RADU TKIC-a ZA 2022. GODINU IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU IZVJEŠĆE O…

Dimnjačarska služba (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Dimnjačarska služba (arhiva)

OPĆI UVJETI ISPORUKE DIMNJAČARSKIH USLUGA DIMAX I ODLUKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22) UGOVOR O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH…

Financije (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Financije (arhiva)

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Lepoglave za 2022. godinu – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023 Odluka o raspodjeli…

Gradsko vijeće (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Gradsko vijeće (arhiva)

Program rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2023. godinu ANALIZA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA…

Mjesna samouprava (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Mjesna samouprava (arhiva)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH…

Mladi (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Mladi (arhiva)

ODLUKA O POKRETANJU PRIJAVE I KANDIDATURI ZA DOBIVANJE CERTIFIKATA „GRAD ZA MLADE“ (.doc) ODLUKA O IMENOVANJU KOORDINATORA I OSOBA ZADUŽENIH…

Opći poslovi (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Opći poslovi (arhiva)

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023 Godišnji plan davanja koncesije…

Poljoprivreda (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Poljoprivreda (arhiva)

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)  IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE…

Akti gradonačelnika (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Akti gradonačelnika (arhiva)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PLANA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU Tablični predložak – godišnje izvješće o provedbi Provedbenog plana…

Stipendije (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Stipendije (arhiva)

KONAČNA LISTA KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. LISTA KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU…

Dječji vrtić (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Dječji vrtić (arhiva)

Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Odluka o mjerilima…

Prirodne nepogode (arhiva)
14. kolovoza 2014.

Prirodne nepogode (arhiva)

PLAN DJELOVANJA GRADA LEPOGLAVE U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU ( “Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 105/22 ) GODIŠNJI PROVEDBENI…

Izvješća (arhiva)
14. kolovoza 2014.

Izvješća (arhiva)

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM…

Naknade (arhiva)
1. siječnja 2014.

Naknade (arhiva)

ODLUKA O NAKNADI ZA RAD GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA KOJI DUŽNOST OBAVLJAJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (Službeni vjesnik Varaždinske županije…

Turistička zajednica Grada Lepoglave (arhiva)
1. siječnja 2014.

Turistička zajednica Grada Lepoglave (arhiva)

STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br 12/12) ARHIVA: TURISTIČKA ZAJEDNICA SJEVERNO ZAGORJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije…

Službena glasila (arhiva)
1. siječnja 2014.

Službena glasila (arhiva)

Službeni vjesnik Varaždinske županije (Online) – ISSN 1334-4633

Izborno povjerenstvo (arhiva)
1. siječnja 2014.

Izborno povjerenstvo (arhiva)

OBVEZATNE UPUTE I OBRASCI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 10/11) ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O IZVORIMA I VISINI SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU (Službeni…

Grad Lepoglava (arhiva)
1. siječnja 2014.

Grad Lepoglava (arhiva)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21) RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA…

Gospodarstvo (arhiva)
1. siječnja 2014.

Gospodarstvo (arhiva)

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) RJEŠENJE…