Dokumenti (arhiva)

Raspored odvoza otpada (arhiva)
30. ožujka 2018.

Raspored odvoza otpada (arhiva)

RASPORED ODVOZA OTPADA I RAD MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2022. GODINU (.pdf) https://ivkom.hr/user-content/ivkom/files/00000446_r2022lepoglava.pdf RASPORED ODVOZA OTPADA I RAD MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA…

Bespovratne potpore (arhiva)
8. veljače 2018.

Bespovratne potpore (arhiva)

2022. godine Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja maloga gospodarstva na području Grada Lepoglave u 2022. godini…

Dimnjačarska služba (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Dimnjačarska služba (arhiva)

OPĆI UVJETI ISPORUKE DIMNJAČARSKIH USLUGA DIMAX I ODLUKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22) UGOVOR O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH…

Financije (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Financije (arhiva)

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Lepoglave za 2022. godinu – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023 Odluka o raspodjeli…

Gradsko vijeće (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Gradsko vijeće (arhiva)

Program rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2023. godinu ANALIZA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA…

Mjesna samouprava (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Mjesna samouprava (arhiva)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH…

Mladi (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Mladi (arhiva)

ODLUKA O POKRETANJU PRIJAVE I KANDIDATURI ZA DOBIVANJE CERTIFIKATA „GRAD ZA MLADE“ (.doc) ODLUKA O IMENOVANJU KOORDINATORA I OSOBA ZADUŽENIH…

Opći poslovi (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Opći poslovi (arhiva)

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023 Godišnji plan davanja koncesije…

Dječji vrtić (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Dječji vrtić (arhiva)

Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Odluka o mjerilima…

Poljoprivreda (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Poljoprivreda (arhiva)

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)  IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE…

Izvješća proračunskih i izvanproračunskih korisnika (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Izvješća proračunskih i izvanproračunskih korisnika (arhiva)

IZVJEŠTAJ O RADU TKIC-a ZA 2022. GODINU IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU IZVJEŠĆE O…

Stipendije (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Stipendije (arhiva)

KONAČNA LISTA KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. LISTA KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU…

Akti gradonačelnika (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Akti gradonačelnika (arhiva)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PLANA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU Tablični predložak – godišnje izvješće o provedbi Provedbenog plana…

Prirodne nepogode (arhiva)
14. kolovoza 2014.

Prirodne nepogode (arhiva)

PLAN DJELOVANJA GRADA LEPOGLAVE U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU ( “Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 105/22 ) GODIŠNJI PROVEDBENI…

Izvješća (arhiva)
14. kolovoza 2014.

Izvješća (arhiva)

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM…

Turistička zajednica Grada Lepoglave (arhiva)
1. siječnja 2014.

Turistička zajednica Grada Lepoglave (arhiva)

STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br 12/12) ARHIVA: TURISTIČKA ZAJEDNICA SJEVERNO ZAGORJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije…

Službena glasila (arhiva)
1. siječnja 2014.

Službena glasila (arhiva)

Službeni vjesnik Varaždinske županije (Online) – ISSN 1334-4633

Izborno povjerenstvo (arhiva)
1. siječnja 2014.

Izborno povjerenstvo (arhiva)

OBVEZATNE UPUTE I OBRASCI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 10/11) ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O IZVORIMA I VISINI SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU (Službeni…

Grad Lepoglava (arhiva)
1. siječnja 2014.

Grad Lepoglava (arhiva)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21) RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA…

Gospodarstvo (arhiva)
1. siječnja 2014.

Gospodarstvo (arhiva)

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) RJEŠENJE…

Naknade (arhiva)
1. siječnja 2014.

Naknade (arhiva)

ODLUKA O NAKNADI ZA RAD GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA KOJI DUŽNOST OBAVLJAJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (Službeni vjesnik Varaždinske županije…