Savjet Mladih

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU

Temeljem odredbe članka 9. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), odredbe članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/14), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20), na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje i po provedenom glasovanju, Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 25. sjednici održanoj 12. studenog 2020. godine, donosi

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE I NJIHOVIH ZAMJENIKA

U Savjet mladih Grada Lepoglave imenuju se:

BARBARA VRESK, Lepoglava, Žarovnica 119 i
Zamjenica: KLARA ZAGORŠĆAK, Lepoglava, Kamenica 1

TANJA MRAVLINČIĆ, Lepoglava, Trg kralja Tomislava 4 B i
Zamjenik: RENATO VUK, Lepoglava, Gečkovec 44

MIHAELA ŠPILJAK, Lepoglava, Ves 34 i
Zamjenica: IZIDORA JURIŠA, Lepoglava, Trg kralja Tomislava 6

MELANI KOTARŠČAK, Lepoglava, Gornja Višnjica 33 i
Zamjenica: SIMONA JAKOPIČEK, Lepoglava, Zlogonje 26 A

PETAR CIKAČ, Lepoglava, Kamenica 14 i
Zamjenik: MARTIN BREŠKI, Lepoglava, Vinogradska 57

MATIJA ŠANTALAB, Lepoglava, Crkovec 48 i
Zamjenik: DAVID PASKA, Lepoglava, Trg kralja Tomislava 4 A

MARTA NOVAK, Lepoglava, Kamenički Vrhovec 38 A i
Zamjenica: DIJANA HIRŽIN, Lepoglava, Donja Višnjica 105

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Članovi Savjeta mladih imenuju se na vrijeme od 3 (tri) godine.

Napomena: Svi dokumenti su pod sekcijom dokumenti ispod sadržaja.

IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA MLADIH ZA 2021. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2022. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU

Gradonačelnik grada Lepoglave u skladu sa odredbom članka 19. stavka 6. Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/14) objavljuje Izvještaj o radu Savjeta mladih grada Lepoglave za 2014. godinu, prihvaćen na 16. sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave održanoj 05.03.2015. godine. IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU

Rješenje o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Lepoglave  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 85/20)

Rješenje o izboru zamjenice predsjednice Savjeta mladih Grada Lepoglave  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 85/20)

Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihovih zamjenika (Službeni vjesnik Varaždnske županije 78/20)

Kontakt:

Josipa Putanec Gotal, dipl.iur.
Telefon: +385 (0)42/494-313
E-mail: josipa.putanec@lepoglava.hr