Dokumenti

Društveno poticana stanogradnja (POS)
16. ožujka 2021.

Društveno poticana stanogradnja (POS)

KONAČNA LISTA PRVENSTVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA PREMA PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE LISTA PRVENSTVA ZA…

Dječji vrtić
31. srpnja 2020.

Dječji vrtić

Odluka o mjerilima za  sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće i sufinanciranje djelatnosti čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske…

Izvješća
31. ožujka 2020.

Izvješća

Izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava ostvarenih od spomeničke rente za 2023 Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava od otkupa stanova na…

Prirodne nepogode
24. srpnja 2019.

Prirodne nepogode

Izvješće o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. PLAN DJELOVANJA GRADA LEPOGLAVE U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023.…

Mjesna samouprava
1. siječnja 2014.

Mjesna samouprava

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU

Mladi
1. siječnja 2014.

Mladi

Rješenje o imenovanju članova, pdf.   https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2824.pdf Rješenje o izboru Predsjednice Savjeta mladih Rješenje o izboru zamjenice predsjednice Savjeta mladih rješenje-savjet mladih…

Opći poslovi
1. siječnja 2014.

Opći poslovi

REZOLUCIJA Gradskog vijeća o proglašenju GRADA LEPOGLAVE sigurnim mjestom za žene – https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4624.pdf Zaključak sa 23. sjednice Gradskog vijeća o donošenju…

Financije
1. siječnja 2014.

Financije

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU  – https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4624.pdf  IZMJENE…

Gradsko vijeće
1. siječnja 2014.

Gradsko vijeće

REZOLUCIJA Gradskog vijeća o proglašenju GRADA LEPOGLAVE sigurnim mjestom za žene  Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 46/24 – https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4624.pdf Zaključak  o…

Komunalno gospodarstvo
1. siječnja 2014.

Komunalno gospodarstvo

Odluka o prihvaćanju Programa modernizacije nerazvrstanih cesta za 2023. godinu – https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9623.pdf PROGRAM MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA…

Dimnjačarska služba
1. siječnja 2014.

Dimnjačarska služba

OPĆI UVJETI ISPORUKE DIMNJAČARSKIH USLUGA DIMAX I ODLUKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22) UGOVOR O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH…

Akti gradonačelnika
1. siječnja 2014.

Akti gradonačelnika

Izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava ostvarenih od spomeničke rente za 2023 Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava od otkupa stanova na…

Promet
1. siječnja 2014.

Promet

AŽURIRANI DODATAK IV. ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA, POPIS  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 3/22) AŽURIRANI PODACI O CESTAMA AŽURIRANI DODATAK III I POPIS NERAZVRSTANIH…

Stipendije
1. siječnja 2014.

Stipendije

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske…