Školstvo

Osnovna škola: Ante Starčevića
Broj i naziv pošte: 42250 Lepoglava

Brojevi telefona:
042/791-095 (tajništvo)
042/770-096 (ravnatelj)
042/770-097 (zbornica)
http://www.os-astarcevica-lepoglava.skole.hr

 

Osnovna škola: Ivana Rangera
Adresa: Kamenica 35h
Broj i naziv pošte: 42250 Lepoglava

Brojevi telefona:
042/70-1107 (tajništvo)
042/701-691 (ured)
042/701-107 (telefaks)
http://os-kamenica.com/
http://skole.t-com.hr/os-kamenica-002/skola/

 

Osnovna škola: Izidora Poljaka
Adresa : Donja Višnjica 1
Broj i naziv pošte: 42255 Donja Višnjica

Brojevi telefona:
042/703-163 (tajništvo)
042/703-463 (ravnatelj)
042/703-163 (telefaks)