Poduzetnička zona Lepoglava

Položaj

Poduzetnička zona Lepoglava se nalazi se uz frekventne prometne pravce Zagreb – Varaždin – Budimpešta te Zagreb – Krapina – Maribor – Graz na području koje je sa sjeverne strane omeđeno željezničkom prugom Varaždin – Golubovec, sa jugoistočne strane županijskom cestom ŽC 2102 (Ivanec – Lepoglava – spoj DC – 35). Poduzetničku zonu presijeca državna cesta D 35 Varaždin – Švaljkovec koja ujedno odvaja proizvodnu od poslovne djelatnosti, a u kartografskom prikazu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave označena je sa I5 i K1. Površine je 53,50 ha. Cestovna udaljenost do međunarodnog prijelaza Macelj je 20 km.

Poduzetnici u zoni

Poduzetnici u Poduzetničkoj zoni Lepoglava

SITON-TEKSTIL d.o.o.
Adresa: Varaždinska 10, Lepoglava
Tel: 042 / 791-655
Djelatnost- proizvodnja ostale vanjske odjeće

EGORRA d.o.o.
Varaždinska 21, Lepoglava
Djelatnost: proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

MONTAL d.o.o.
Adresa: Varaždinska 21, Lepoglava
Tel: 042/ 770-070
Web stranica tvrtke: www.montal.hr
Djelatnost: metalne i aluminijske konstrukcije, proizvodnja AL stolarije

AUGUŠTANEC GROUP, obrt
Adresa: Varaždinska 35, Lepoglava
Tel: 042/ 770-320
Web stranica: www.keramika-augustanec.hr
Djelatnost: proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

TMT d.o.o. pogon Lepoglava
Adresa: Varaždinska 11, Lepoglava
Tel: 042/ 791-140
Web stranica tvrtke: tmt.hr
Djelatnost: proizvodnja proizvoda od metala, alatnih strojeva

COLAS HRVATSKA d.d., Asfaltna baza Lepoglava
Adresa: Međimurska 26, Varaždin
Tel: 042/ 352-500
Web stranica tvrtke: colas.hr

KLASA d.o.o
Adresa Stanka Vraza 1, Varaždin
Tel: 042/ 770-819
-U Poduzetničkoj zoni prisutni sa solarnim elektranama-

Građevinarstvo Niskogradnja, obrt
Adresa: Crkovec 43, Lepoglava
Tel: 042/ 701-143
Djelatnost: 042/ 701-143

HIDRO-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i trgovinu
Adresa: Ulica Ivana Mažuranića 33/A, Lepoglava
Tel: 092 314 3549
Web stranica tvrtke: http://www.hidro-projekt.hr/
Djelatnost: Ostali završni građevinski radovi

EDILTEC d.o.o.
Adresa: Varaždinska 13, Lepoglava
Web stranica tvrtke: https://croatia.ediltec.com/hr/home/

EKOPLAN- SUSTAVI
Varaždinska ulica 17, Lepoglava
Djelatnost: UVOĐENJE INSTALACIJA VODOVODA, KANALIZACIJE I PLINA I INSTALACIJA ZA GRIJANJE I KLIMATIZACIJU