Gradsko vijeće grada Lepoglave

Članovi gradskog vijeća (Mandat 2021. – 2025.)

Hrvoje Kovač
e-mail: hrvoje.kovac@lepoglava.hr
Stranka: SDP

Robert Dukarić – PREDSJEDNIK
e-mail: robert.dukaric@lepoglava.hr
Stranka: HDZ

Milan Pavleković – POTPREDSJEDNIK
e-mail: milan.pavlekovic@lepoglava.hr
Stranka: HNS

Zorislav Rodek
e-mail: zorislav.rodek@lepoglava.hr
Stranka: HNS

Marija Ribić
email: marija.ribic@lepoglava.hr
Stranka: HNS

Mario Galinec
e-mail: mario.galinec@lepoglava.hr
Stranka: HDZ

Ana Marija Čelig
e-mail: ana.marija.celig@lepoglava.hr
Stranka: HDZ

Mladen Juriša
e-mail: mladen.jurisa@lepoglava.hr
Stranka: HDZ

Željka Paska
e-mail: zeljka.paska@lepoglava.hr
Stranka: SDP

Štefica Erdec
e-mail: stefica.erdec@lepoglava.hr
Stranka: SDP

Željko Šoštarić – POTPREDSJEDNIK
e-mail: zeljko.sostaric@lepoglava.hr
Stranka: HSS

Boris Šinko
e-mail: boris.sinko@lepoglava.hr
Stranka: Nezavisni – lista HSS

Vjeran Ježek
e-mail: vjeran.jezek@lepoglava.hr
Stranka: Nezavisni – lista Reformisti