Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) grad Lepoglava objavljuje

 

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Grad Lepoglava kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice grada Lepoglave (http://www.lepoglava.hr/).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica grada Lepoglave djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:
1. neusklađenosti sa Zakonom

 • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, te mogućnost mijenjanja kontrasta elemenata mrežnog sadržaja (teksta, slike itd.)
 • poveznice nisu adekvatno istaknute (podvučene), kako bi osobe sa oštećenjem vida mogle uočiti da se radi o poveznici
 • kod dokumenata nije jasno navedeno o kojoj se vrsti radi (PDF, Word, TXT), te na koji način će se dokumenti otvoriti u pregledniku (nova kartica, ponuda za preuzimanje ili odlazak na mrežne stranice poslužitelja)
 • pojedini PDF dokumenti nisu čitljivi čitačima ekrana, jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • slike na mrežnoj stranici nemaju tekstualni opis (alt tekst i tekst ispod slike), tako da čitači zaslona ne mogu izvršiti svoju namjenu
 • dinamički sadržaj se ne može zaustaviti, odnosno ponovno pokrenuti (slide show)

2. nerazmjerno opterećenje
Za neusklađenosti navedene pod točkom 1. grad Lepoglava se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

3. sadržaj nije unutar opsega Zakona
U skladu s člankom 3. Zakona grad Lepoglava smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:

 • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.
 • prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica grada Lepoglave želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje grada Lepoglave putem e-mail adrese marija.horvat@lepoglava.hr
Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
 • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Grad Lepoglava će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., a zadnji put revidirana 4. siječnja 2024. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo vanjski suradnik.

POVRATNE INFORAMCIJE I KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva gradu Lepoglavi možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje:
Marija Horvat
e-poštom: marija.horvat@lepoglava.hr
telefonom: +385 42 770 421
poštom na adresu: Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.