22.560 eura za potporu Društvu Crvenog križa Varaždinske županije

Grad Lepoglava će s 22.560 eura sufinancirati program Društva Crvenog križa Varaždinske županije “Pomoć u kući starijim osobama na području Grada Lepoglave za 2023. godinu”. Ugovor o dodijeli navedenih sredstava u Lepoglavi su potpisali gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić i ravnateljica Društva Crvenog križa Varaždinske županije Sandra Vidaček.

– Sufinanciranje programa Pomoć u kući Društva Crvenog križa Varaždinske županije jedan je od segmenata aktivne socijalne politike Grada Lepoglave koja se, s ciljem pružanja pomoći socijalno najugroženijoj skupini naših građana, već dugi niz godina uspješno provodi na području našeg grada. Mjerama gradske socijalne politike, u koju spada i sufinanciranje navedenog programa, vodimo brigu i o socijalno ranjivim skupinama naših građana za što smo u proračunu za ovu godinu osigurali 147.320 eura – rekao je prigodom potpisivanja ugovora gradonačelnik Škvarić istaknuvši da je iznos koji je Grad Lepoglava dodijelio Društvu Crvenog križa Varaždinske županije najviši u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u okruženju, a što dovoljno govori o brizi koju Grad Lepoglava vodi o građanima u potrebi.

Programom “Pomoć u kući starijim osobama na području Grada Lepoglave za 2023. godinu” obuhvaćeno je 48 starijih i nemoćnih građana s područja Grada Lepoglave. Brigu u o njima vodit će dvije gerontodomaćice.