24. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 07. srpnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

d n e v n i    r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava za 2015. godinu
4. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave za 2015. godinu
5. Izvještaj o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave za 2015. godinu
6. Godišnje izvješće trgovačkog društva Varkom d.d. za 2015. godinu
7. Izvještaj o radu Turističko kulturno informativnog centra d.o.o. za 2015. godinu
8. Plan rada Turističko kulturno informativnog centra d.o.o. za 2016. godinu
9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području grada Lepoglave u 2015. godini – na znanje
10. Prijedlog Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave
11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglave s prijedlogom Rješenja kojim se odbijaju nevaljane ponude
12. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj-svibanj 2016. godine i siječanj-lipanj 2016. godine
14. Ostalo

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Maček

MATERIJALI