25. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
25. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 29. rujna 2016. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvještaj o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01. 01. 2015. – 31.12. 2015. godine
4. Izvješće o provedbi godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Lepoglava za 2015./2016. godinu
5. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića za pedagošku 2016./2017. godinu
6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Lepoglave za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2016. godine
7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave
9. Prijedlog Odluke o formiranju Poduzetničke zone Lepoglava
10. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području grada Lepoglave za 2017. godinu
11. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Lepoglave za razdoblje od 2017. do 2019. godine
12. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave-uređenje nogostupa, izgradnja oborinske i sanitarne kanalizacije županijske ceste na području grada Lepoglave-ŽC 2057
13. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave glavni i izvedbeni projekt sanacije cestovnog klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-1081
14. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Lepoglave
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj- srpanj 2016. godine, siječanj-kolovoz 2016. godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Maček

Napomena: U slučaju spriječenosti, svoj nedolazak na sjednicu Gradskog vijeća Grada Lepoglave, molimo javiti na broj telefona: 494-313

DNEVNI RED (.pdf)

MATERIJALI (Dropbox poveznica)