26. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 14. studenog 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 17.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

d n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Program rada savjeta mladih Grada Lepoglave za 2017. godinu
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području grada Lepoglave
7. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave
8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sucem porotnikom Županijskog suda u Varaždinu
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj- rujan 2016. godine, siječanj-listopad 2016. godine.
10. Ostalo

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Maček

MATERIJALI (Dropbox poveznica)