27. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 22. prosinca 2016. godine /četvrtak/ s početkom u 17.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlažem sljedeći
dnevni  red:
1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2016. godinu
4. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2016. godinu:
a) Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
b) Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2016. godinu
d) Prijedlog Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2016. godinu
e) Prijedlog Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2016. godinu
f) Prijedlog Izmjena Programa potreba u obrazovanju za 2016. godinu iznad školskog standarda
g) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2016. godinu
5. Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
6. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. – 2019. godine
7. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2017. godinu
a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
c) Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2017. godinu
d) Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i političkih stranaka za 2017. godinu
e) Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2017. godinu
f) Program potreba u obrazovanju za 2017. godinu iznad školskog standarda
g) Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2017. do 2020.godine
h) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2017. godinu
9. Prijedlog Programa suradnje na zajedničkim projektima za 2017. godinu
10. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2017. godinu
11. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2016. godinu
12. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2017. godinu
13. Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za razvoj Grada Lepoglave
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
16. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Programa Poduzetnik 2
17. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave
18. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna
19. Prijedlog Programa projekta ”Grad Lepoglava-prijatelj djece” za razdoblje od 2016. – 2019. godine
20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine
21. Ostalo

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Maček

MATERIJALI (DROPBOX POVEZNICA)