3. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A

3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 18. rujna 2017. godine /ponedjeljak/ s početkom u 19.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

d n e v n i r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvještaj o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave za 2016. godinu
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Lepoglave za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2017. godine
5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
6. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području grada Lepoglave za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i njihove zamjenike Savjeta mladih Grada Lepoglave s tekstom Javnog poziva
8. Prijedlog Rješenja o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa tvrtke Varkom d.d od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava opskrbe vodom
9. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: ”sanacija cestovnog klizišta na postojećoj nerazvrstanoj cesti u Kameničkom Podgorju – dionica Smontari 1 i Smontari 2”
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj- lipanj 2017. godine, siječanj-srpanj 2017. godine, siječanj-kolovoz 2017. godine
11. Odluka gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga za članove Upravnog odbora Ivkom-a d.d. Ivanec – na znanje
12. Ostalo

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić

MATERIJALI (Dropbox poveznica)