4. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave najavljena za 20.11.2017. godine

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A

4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 20. studenog 2017. godine /ponedjeljak/ s početkom u 19.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihovih zamjenika
4. Program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2018. godinu
5. Izvješće o provedbi godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Lepoglava za 2016./2017. godinu
6. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića za pedagošku 2017./2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Lepoglave
9. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Lepoglave: ”Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta”
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2015. godinu
11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2017. godinu
13. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Varaždinske županije
14. Prezentacija projekata Grada Lepoglave – na znanje
15. Odluka gradonačelnika o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Lepoglava – na znanje
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj –rujan 2017. godine, siječanj – listopad 2017. godine
17. Ostalo

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić

MATERIJALI (Dropbox)