5. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

S A Z I V A

5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 21. prosinca 2017. godine /četvrtak/ s početkom u 18.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za grad Lepoglavu
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
5. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2017. godinu:
    a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
    b) Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
    c) Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2017. godinu
    d) Prijedlog Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2017. godinu
    e) Prijedlog Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2017. godinu
    f) Prijedlog Izmjena Programa potreba u obrazovanju za 2017. godinu iznad školskog standarda
    g) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2017. godinu
6. Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
7. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godine
8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2018. godinu
    a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
    b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
    c) Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2018. godinu
    d) Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i političkih stranaka za 2018. godinu
    e) Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018. godinu
    f) Program potreba u obrazovanju za 2018. godinu iznad školskog standarda
    g) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2018. godinu
    h) Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu
    i) Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2018. godinu
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu
10. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2018. godinu
11. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2017. godinu
12. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2018. godinu
13. Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za razvoj Grada Lepoglave
14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave
17. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj –studeni 2017.
19. Ostalo

 

MATERIJALI (Dropbox poveznica)

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD LEPOGLAVU (Dropbox poveznica)