7. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S A Z I V A
7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 28. ožujka 2018. godine / SRIJEDA/ s početkom u 18.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01.01. 2017. do 31. 12. 2017. godine
4. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2017. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
9. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj 2018. godine i siječanj – veljača 2018. godine
11. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području grada Lepoglave u 2017. godini – na znanje
12. Ostalo

MATERIJALI (Dropbox poveznica)