Astronomsko društvo grada Lepoglave

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Astronomsko društvo Lepoglava

Sjedište i adresa: Lepoglava, Antuna Mihanovića 3

Broj telefona: 098 1710 885

E-mail i web adresa: adlepoglava@gmail.com

Ukupan broj članova: 11

Odgovorna osoba: Kristijan Šamec

Misija ili svrha udruge: Edukacija i upoznavanje djece te sugrađana sa astronomijom