DE-PARK – IPA Slovenija – Hrvatska

IPA prekogranična suradnja HR-SLO “DE-PARK”, 2015-2016

  • Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih obrta i starih zanata
  • Organiziranje tradicijskih sajmova
  • Otkup postava i inventara za Ekomuzej
  • 9 partnera na projektu iz HR i SLO