Dramska sekcija “Lepoglavski pušlek”

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Kulturno umjetničko društvo “Lepoglavski pušlek”

Sjedište i adresa: Lepoglava, TKIC d.o.o. Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

Broj telefona: 042 791 157; Mob: 098 9108215

E-mail i web adresa: pusleklepoglavski@gmail.com

Ukupan broj članova: 25

Odgovorna osoba: Štefica Bizek

Misija ili svrha udruge: Očuvanje kulturne baštine, prezentacija starih običaja i zanata te amaterska gluma.