Europa za građane

PROJEKT „CULTURE FOR SOLIDARITY“

PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOST (CERV)

Nositelj projekta: Grad Lepoglava, Republika Hrvatska

Partner: Občina Ormož, Republika Slovenija

Vrijednost projekta: 15.860,00 EUR

Grad Lepoglava kao nositelj projekta u suradnji s projektnim partnerom Občinom Ormož provodi projekt CULT-SOL „Culture for Solidarity“ financiran iz programa Građani, jednakost, prava i vrijednost, Bratimljenje gradova iz programa Europa za građane.

 

Projekt obuhvaća aktivnosti koje će se provoditi u sklopu 27. međunarodnog čipkarskog festivala u Lepoglavi u vremenu od 16.-17. rujna 2023. godine,  te u sklopu kulturnih događanja u Ormožu tijekom studenog 2023 godine.

Cilj ovog projekta je produbiti vezu između kulturnih centara u Europi te promicanje vrijednosti i važnosti očuvanja izvorne kulturne i tradicionalne baštine susjednih europskih zemalja.

Nadalje, projekt je usmjeren na jačanje regionalnih kulturnih centara u Europi i informiranje građana o važnosti zajedničkog sudjelovanja u društvenim procesima koji se temelje na načelima uključivosti i međusobne solidarnosti.

Jedan od ciljeva projekta je i uspostavljanje strukture europskih gradova koji surađuju i zajedno rade na očuvanju europske kulturne baštine te promiču zajedničku povijest, vrijednosti, raznolikost  i međusobnu solidarnost.

Partneri će potpisati pismo namjere za kulturnu suradnju koje će stvoriti temelje za buduću suradnju.

 

Logo Lepoglava