Foto klub “Deseti K”

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Foto klub “Deseti K”

Sjedište i adresa: Lepoglava, Antuna Mihanovića 9

Broj telefona: 098 1954 257

E-mail i web adresa: sspajle@gmail.com, bozak24@gmail.com

Ukupan broj članova: 20

Odgovorna osoba: Goran Božak

Misija ili svrha udruge: Promoviranje fotografske umjetnosti i kulturne baštine lepoglavskog kraja, edukacija građana i djece o fotografiji.