GEOFORUM – prijava kvara na komunalnoj infrastrukturi

GEOFORUM je web aplikacija dostupna na službenoj Internetskoj stranici Grada Lepoglave koja omogućava dvosmjernu komunikaciju između građana i lokalne samouprave putem koje građani mogu nadležnim osobama podnijeti prijave kvara na javnoj rasvjeti, cestama te drugih komunalnih problema.

Nakon prijave kvara od strane građana zaposlenici Grada putem administratorskih prava imaju mogućnost odgovoriti građanima na njihovu prijavu ili upit
Za pristup aplikaciji potrebno je imati internet pretraživač i pristup internetu. Preporučeni internet pretraživač je Internet Explorer.

Prije prvog korištenja aplikacije od strane građana potrebno je izvršiti registraciju na način da se unesu osnovni podaci; ime, prezime, e-mail adresa te korisničko ime i lozinka, a upute za registraciju kao i korištenje ove aplikacije možete vidjeti OVDJE.

Zakonska podloga: Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Obrazloženje:  Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u JLS-ima je izvršena analiza putem Inspektora zaštite okoliša te se od JLS-a traži da uspostave sustav za zaprimanje i evidentiranje lokacija ilegalno odloženog otpada. JLS-ima je dostavljen upitnik (Izvješće JLS – 2016.) u kojem se između ostalog JLS treba očitovati je li; Uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Aplikaciji možete pristupiti OVDJE ili na http://localismarket.gdi.net/Forum/grad-lepoglava/Issues

Ukoliko imate bilo kakve prijedloge za poboljšanje sustava, slobodno nam se javite i pokušat ćemo sustav prilagoditi svim vašim prijedlozima i potrebama.

U nastavku vam dajemo i Upute za korištenje kako biste se lakše snašli u samom sustavu GEOFORUM.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE