Geoinformacijski sustav grada Lepoglave

Grad Lepoglava na svaki mogući način nastoji približiti rad gradske uprave svojim građanima. Jedna od novina koju puštamo u pogon je i on-line preglednik informacija kao Geoinformacijski sustav grada Lepoglave.

Sagledavajući obaveze koje proizlaze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o cestama i nizu drugih propisa kao i potrebe koje lokalna samouprava ima u svakodnevnom obavljanju poslova u Gradu, implementiramo poslovni model geoinformacijskog sustava koji olakšava i ubrzava vođenje i obavljanje tih poslova, te omogućuje povezivanje različitih subjekata u cilju poboljšanja efikasnosti rada lokalne samouprave, a ono što je najvažnije, omogućava građanima pregledavanje najvažnijih prostorno-planskih dokumenata.

Geoinformacijski sustav podržan je programskim rješenjima američke tvrtke “ESRI” i sastoji se od skupa modula za pojedine poslovne procese koji se mogu pojedinačno koristiti i međusobno nadograđivati i povezivati. U sklopu projekta izvršena je obrada te vizualizacija cijelog seta prostorno-planskih podataka i službenih podloga Državne geodetske uprave te podataka o komunalnoj i drugoj infrastrukturi koji se na njih nadovezuju.

Modul koji vam nudimo ovdje je VISIOS BASIC koji je dostupan javnosti putem web stranice Grada Lepoglave. Za pristup aplikaciji potrebno je imati Internet pretraživač i pristup internetu. Preporučeni internet pretraživač je Internet Explorer zbog programskog rješenja koje iziskuje Microsoft Silverlight.

Upute za pregledavanje aplikacije u pregledniku CHROME nalaze se niže u tekstu.

Što vam nudi VISIOS BASIC?
U aplikaciju su integrirane osnovne podloge Državne geodetske uprave (digitalne ortofoto karte, digitalne topografske karte, digitalni katastar, adresni model) te sve važeće prostorno-planske karte grada Lepoglave uključujući i planove nižeg reda

Aplikacija omogućava jednostavnu pretragu putem upisa željene katastarske čestice ili adrese te pozicionira korisnika na traženu česticu ili adresu
Isto tako omogućeno je preklapanje i pregled željene karte prostornog plana u kombinaciji sa digitalnim ortofoto kartama i topografskim kartama radi uvida u namjenu površina željene čestice

Zakonska podloga: Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
Obrazloženje: Jedinica lokalne samouprave kao vlasnik prostornog plana uređenja te planova nižeg reda je dužan učiniti te podatke javno dostupnima

Aplikaciji možete pristupiti na http://localismarket.gdi.net/Visios/grad-lepoglava/visios-basic

Ukoliko imate bilo kakve prijedloge za poboljšanje sustava, slobodno nam se javite i pokušat ćemo sustav prilagoditi svim vašim prijedlozima i potrebama.

U nastavku vam dajemo i Upute za korištenje kako biste se lakše snašli u samom sustavu VISIOS.